ชั้นเรียน Google Classroom ภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสชั้นเรียน ​: vpm7arz

รหัสชั้นเรียน : jnmdh4o

รหัสชั้นเรียน ​: wvnjqsp

รหัสชั้นเรียน : og5av3l

ให้นักเรียน แอดไลน์..เพิ่มเพื่อนไลน์บอท เข้าตรวจสอบติดตามการส่งงานของนักเรียน

ให้นักเรียนแอดไลน์บอทเพิ่มเพื่อน

หรือ เลือกสแกน QR-CODE

id line: @104clpek

นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

id line: @929vqyzp

นักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมบ้านเกตุมดี

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของหนู:

micro:bit

Kids Code: KidBright

Scratch

code.org

PowerPoint

Paint

Note

Toontastic

Pages

Draw & Tell:

Draw & Tell:

Draw & Tell:

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

ผู้เยี่ยมชม

เริ่ม: 13 .. 2564